"Vi tar fram bostäder för vanliga människor"
Ivan Wollbrant är ägare till företaget Bostadsrättsbyggarna. Verksamhetens inriktning är nyproduktion av bostadsområden som radhus och flerfamiljshus.
Bostadsrättsbyggarna hjälper byggmästare och mindre byggentreprenörer med att bilda och registrera förening, upprätta en ekonomisk plan och lösa finansieringen. Man sköter försäljningen och administrationen vid uppstart  och sitter kvar i s.k. intervjustyrelser i upp till tre år. Vill föreningen, så hjälper Bostadsrättsbyggarna också till med den ekonomiska förvaltningen via offertgivning till den nya styrelsen.
 
Bolaget har funnits i 21 år, och sedan åtta år arbetar man med den nuvarande inriktningen. Idag är man specialiserad på bostadsrätter i nyproduktionsform och ombildning av hyresfastigheter. Bostadsbyggarna bygger på mark de själva har anskaffat; de gör samma sak som exempelvis HSB och Riksbyggen men den stora skillnaden är att man har en lägre kostnadsbild - Bostadsbyggarnas projekt är oftast 30-40% billigare.
I Halmstad byggs för närvarande 40 lägenheter, i Askim uppför man 19 lägenheter och i Västra Vedskär i Älvängen byggs 36 lägenheter. Företaget har även byggt tre områden i Backa med 44,  34 respektive 33 lägenheter i vardera område, och i Smögen har man byggt ett mer exklusivt område i Smögen.
- Vi arbetar också med ombildning av ett radhusområde i Biskopsgården, berättar Ivan Wollbrant.
 
Bostadsbyggarnas stora styrka är helheten man kan erbjuda.
- Inom företaget har vi kunskap om hur man tar fram produktionsvänliga produkter. Vi har kunskap om upplägg, marknadsföring, försäljning och inte minst finansiering där vi har ett finansieringssystem som vi har arbetat fram tillsammans med banken och Sweden Market. Vi tar fram bostäder för vanliga människor, och vi bygger först när vi har sålt. Alla projekt som vi har gjort är unika och våra kunder har gjort en god investering; i samtliga föreningar har kostnadsutvecklingen varit runt 100-150%.
Framtiden ser Bostadsrättsbyggarna fram emot. Man har förvärvat mer mark där man kommer uppföra nya, och efterfrågade projekt. Något som ligger i tiden är att bygga äldrebostäder med olika servicefunktioner som exempelvis hemtjänst och lokal för en distriktsjuksköterskemottagning.

Bostadsrättsbyggarna i Sverige

Bransch:
Bygg / Fastighet

Telefon: 031-711 16 90
Fax: 031-711 40 40

Adress:
Bostadsrättsbyggarna i Sverige
Skeppsbron 4
40314 Göteborg
5 senaste företagen